Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Du har kommit till Eduvance AB och framtidens läromedel!

A version of this web site in English, focused on e-learning, is available here

Vårt uppdrag

Foto av datorstödd undervisning Vi utvecklar innovativa webb-tillämpningar med kombinerad animering (2D el. 3D), ljud, simulering och hög interaktivitet för användning inom E-Learning, produktinformation, dokumentation och datapresentation. I virtuella laborationer och experiment kan användaren själv styra förloppet och få omedelbar visuell respons på sina val och antaganden vilket ger en aktiv inlärning och ett engagemang som är svårt att uppnå med konventionell teknik.

Vi arbetar huvudsakligen med den senaste Internet-tekniken, som ofta går under samlingsnamnet HTML5, men erbjuder också mer etablerad teknik för "Rich Internet Applications", RIAs, som Adobe Flex™/Flash™, Microsoft Silverlight™ och JavaFX™. Applikationerna körs normalt över nätet och kräver därför ingen lokal installation, vilket minimerar underhållet. Naturligtvis kompletterar vi med lokala installationer vid behov.

Företagsprofil

Bild av mjukvaru-uteckling Eduvance AB är ett utvecklingsföretag, startat av tekn dr Nils Kullendorff som har lång erfarenhet av utveckling av högteknologi. Vi tar tillsammans med kunden fram nyskapande Internet-tjänster med stor potential för utbildningsväsende och företag. Kompetens inom alla leden i utvecklingsprocessen gör vårt arbetsflöde flexibelt och kostnadseffektivt. Bland kunder kan nämnas Gleerups Utbildning AB och Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande, CFL. För ytterligare information se Företagsfakta.